Jesteśmy gotowi, będziemy szczepić

Aktualności
Grupa farmaceutów z aptek 4 Pory Roku jest już po obowiązkowych szkoleniach i czeka w gotowości, aby szczepić pacjentów przeciwko Covid-19.

Kilka tygodni temu farmaceuci zostali włączeni do grupy zawodów uprawnionych do kwalifikacji oraz wykonywania szczepień ochronnych. Działanie to pozwoli w szybszym zwalczać pandemię, która trwa już ponad rok.

– Pamiętajmy jednak, że umożliwienie wykonywania szczepień w aptekach wymaga dokonania kilku zmian legislacyjnych, chociażby związanych z określeniem wymogów lokalowych i technicznych dla aptek chcących realizować tego typu usługę – podkreśla Tomasz Płonka, pełnomocnik zarządu ds. farmaceutycznych w spółce Pharmacy Solutions, która zrządza siecią Aptek Partnerskich 4 Pory Roku.

Tomasz Płonka, pełnomocnik zarządu ds. farmaceutycznych w spółce Pharmacy Solutions, która zrządza siecią Aptek Partnerskich 4 Pory Roku.

Apteki staną się świadczeniodawcami w rozumieniu Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej i powinny zostać zaklasyfikowane do listy podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

– Konieczne jest stworzenie procedur przygotowania i przechowywania dokumentacji wykonanych szczepień oraz rozszerzenie zakresu ubezpieczenia samych aptek, które w przypadku rozpoczęcia szczepień, mogą narazić się na roszczenia z tytułu wykonanego świadczenia – dodaje Tomasz Płonka, który sam jest czynnym farmaceutą.

Poza aspektami prawnymi, do opracowania pozostaje cała logistyka związana z dostępem do szczepionek, wyposażeniem aptek w sprzęt pierwszej pomocy, zaadaptowaniem pomieszczeń aptecznych na potrzeby szczepionych pacjentów.

– Widać zatem, że droga do wprowadzenia szczepień w aptekach jest jeszcze długa. Obyśmy szybko mogli ją przejść. Natomiast nasi farmaceuci zakończyli szkolenie, otrzymali certyfikaty uprawniające zarówno do szczepienia, jak i do kwalifikacji. Dlatego niezależnie od tego, czy szczepienia będą się odbywały w samych aptekach czy też we wskazanych jednostkach będziemy gotowi! – zapewnia Tomasz Płonka.